• 1

Kontrolli i cilësisë

Kontrolli i cilësisë

 Kontrolli i cilësisë në balonë

4
3
7

Raportet përqendrohen në të gjitha dimensionet, përfshirë dimensionet e pjesës së montimit

Inspektimi i fortësisë dhe dimensionit të përbërësve të fëmijës.

Ekzaminimi i strukturës dhe fortësisë metalografike

Ekzaminimi dhe Analiza

3

Rezistenca në tërheqje

1

Testi i rërës

2

Ekzaminimi mikroskopik i strukturës dhe shpërndarjes së flakës së bashku me matjen e madhësisë së kokrrës.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1