• 1

Prodhimi

Prodhimi

Ne jemi të përpiktë në punën tonë, mbajmë me cilësi të lartë dhe prodhim të qëndrueshëm. kemi blerë pajisje të përparuara CNC dhe pajisje inspektimi për të siguruar produkte me cilësi të lartë, përmes studimit intensiv dhe trajnimit të vazhdueshëm për të përmirësuar cilësinë profesionale të stafit.

 Talentet janë elementi kryesor i zhvillimit të ndërmarrjes, konkurenca midis ndërmarrjes është konkurrenca e talenteve në analizën përfundimtare. Sofiq Machinery gjithmonë i përmbahet konceptit të orientuar drejt njeriut dhe teknikës, përmes prezantimit dhe trajnimit të talenteve për të ndërtuar një ekip solid me konkurrencë thelbësore.