• 1

Transportues i përparëses

  • Apron Conveyer

    Transportues i përparëses

    Përdorur gjerësisht në makineri, shkritore, metalurgji, kimi, materiale, energji, miniera dhe sektorë të tjerë të industrisë, Transportuesi i platformës i modelit BLT është një lloj i pajisjeve të transportit të palëvizshëm të transportit me qëllim të përgjithshëm.